CORdesign volgt een helder en beheersbaar traject bij de ontwikkeling en realisatie van uw communicatieopdracht, website en/of App. 

Strategie
-  Analyseren van uw SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 
-  Definiëren van de doelgroep die bereikt moet worden.
-  Bepalen van strategie en media om de gekozen doelgroep te benaderen.

Concept
Ontwikkelen van een doeltreffend concept door middel van visuals, slogans en vormgeving.
Visuals kunnen fotografisch, illustratief of digitaal worden ontwikkeld.
Slogans en teksten worden in samenspraak met de klant geschreven.
Woord en beeld versterken elkaar en stralen een overtuigende en 'catchy' boodschap uit.


Design / layout
-  Uitwerken van het concept in definitieve layouts.
-  Opzetten van structuur voor website en/of app.

Finalisatie
-  Aanleveren van print / druk-klare files.
-  Productiebegeleiding.
-  Website launch incl. Content Management System (CMS), Search Engine Optimization, Statistics.
-  App publishing.